René Schilperoort Vicevoorzitter

Eindelijk perspectief?

Het heeft lang geduurd, maar eindelijk ligt er een arbeidsvoorwaardenresultaat. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat we voordat er een nieuw kabinet zou zijn nog tot een resultaat zouden komen. Alles wees erop dat er in januari een enorme botsing met het ABP plaats zou gaan vinden over de eindloonregeling. Dat we er op het gebied van de arbeidsvoorwaarden met de Minister niet uit konden komen speelde daar een grote rol in. Jullie acties van de afgelopen maanden en de druk op het pensioendossier hebben eraan meegeholpen dat het uiteindelijk toch nog lukte om er uit te komen na een lange sessie met Minister Dijkhoff op donderdagnacht 12 oktober.

Dit is een uitkomst die ik aan onze leden durf voor te leggen. Daarbij ben ik mij ervan bewust dat het zeker geen fantastisch resultaat is dat ik aan jullie voorleg. Er zit voor veel leden iets positiefs, maar zeker ook wel wat minder positiefs in dit resultaat. Maar na een strijd van ruim twee en een half jaar onderhandelen en jullie overduidelijke ‘NEE’ tegen het eerdere eenzijdige eindbod van de werkgever, ligt er nu wel een resultaat waarvan naar mijn mening voldoende balans zit tussen de belangen van de leden van onze vereniging. Natuurlijk is er op bijvoorbeeld het gebied van inkomen en koopkracht in de afgelopen jaren veel meer achterstand opgelopen dan nu wordt gerepareerd. Maar de realiteit is dat de gevolgen van jarenlang bezuinigingen door het kabinet Rutte om de financieel economische crisis het hoofd te bieden, niet met één arbeidsvoorwaarden resultaat te repareren zijn. En voor onze leden belangrijke zaken, zoals bijvoorbeeld de TOD maar ook het paal en perk stellen aan de flexibele inzet van personeel zonder dat daar iets tegenover staat lijkt in dit resultaat niet aan bod te komen. Toch gaan we daar de komende tijd wel met de werkgever over in gesprek, maar dat zit verpakt in de afspraken over het loongebouw en de extra beslaglegging. Dit resultaat is daarom wat mij betreft een eerste stap die laat zien dat er een andere koers door de werkgever is ingezet. De weg omhoog lijkt weer open te liggen.

Of datgene wat er ligt voor nu voldoende is laat ik over aan jullie oordeel. Het wordt namelijk pas een akkoord als er voldoende leden van de centrales met dit resultaat instemmen. Maak daarom jullie mening over dit resultaat kenbaar aan onze kaderleden. Of gebruik daarvoor de enquête die we op 10 november hebben gelanceerd. Ik roep jullie wel op je vooraf goed te laten informeren wat dit resultaat precies betekend, zodat je op basis van feiten je mening geeft. Ik ben samen met de onderhandelaars van de andere centrales het land in geweest om tekst en uitleg te geven. Omdat niet iedereen daarbij kon zijn hebben we video’s van deze bijeenkomsten op het YouTube-kanaal van onze gezamenlijke actiewebsite geplaatst. Verder hebben we zogenaamde Q&A’s op onze website gepubliceerd om de vragen die er over het resultaat zijn zoveel mogelijk te beantwoorden.

Worden klokkenluiders wel serieus genomen?
Recent zijn er publicaties verschenen over de ervaringen van een lid, werkzaam bij de BSB, over misstanden tijdens inzet. Ik vindt het zorgelijk dat het zover heeft moeten komen. Het heeft er de schijn van dat er ook bij de Koninklijke Marechaussee een cultuur heerst waarin klokkenluiders die kritische geluiden laten horen en betrokkenheid hebben voor het zorgen voor veilige werkomstandigheden onvoldoende worden gewaardeerd en gerespecteerd.

Bij mij roept het verhaal een associatie op met het Mali dossier dat het vertrek van Minister Hennis en de CDS tot gevolg had. Het roept een beeld op dat de uitvoering van taken te allen tijde doorgang moet vinden. Ook als de politiek onvoldoende middelen beschikbaar stelt om de zorgplicht als werkgever op het gebied van veilige werkomstandigheden goed in te kunnen vullen. Ik hoop dat het hier een incident betreft, maar ik ben er eerlijk gezegd niet gerust op. De ‘can-do’ mentaliteit lijkt ook ons bij de KMar parten te spelen. En op dat gebied heeft iedereen een verantwoordelijkheid, zowel leidinggevenden als het personeel. Laten we er samen voor zorgen dat die mentaliteit niet doorslaat ten koste van de noodzakelijke veilige werkomstandigheden!