10 maart 2014

Eenderde-regeling blijft voorlopig bestaan

Voor marechaussees die buitenlanders moeten begeleiden tijdens een uitzetting blijft de zogenaamde eenderde-regeling voorlopig van toepassing. Aanpassing van die al meer dan tien jaar op Schiphol gehanteerde regeling is alleen mogelijk in overleg met de Defensiebonden. Dat heeft de Marechausseevereniging de werkgever laten weten in reactie op een brief aan alle commandanten waarin een eenzijdige aanpassing van de regeling werd aangekondigd.

Volgens de huidige regeling geldt een derde van de tijd die marechaussees tijdens een uitzetting (noodgedwongen) in een hotel in het buitenland doorbrengen als werktijd. Op die manier wordt voorkomen dat de recuperatie na de uitzettingsreis volledig in ‘eigen tijd’ plaatsvindt en deze uren op geen enkele wijze worden erkend als voor de dienst noodzakelijke uren. Datzelfde geldt voor de reizen die een marechaussee moet maken zonder een buitenlander te hoeven begeleiden – bijvoorbeeld de terugreis na een geslaagde uitzettingsoperatie.

Maximum aan toekenning als arbeidstijd
Anno 2014 stelt de werkgever zich op het standpunt dat er tijdens het verblijf in het hotel geen sprake is van werk of reizen. Daarom kunnen die uren niet worden aangemerkt als arbeidstijd. Datzelfde geldt voor de tijd dat er gereisd wordt zonder dat er een vreemdeling hoeft te worden begeleid. De werkgever erkent dat de reistijd een noodzakelijk onderdeel is van een uitzettingsoperatie en ten koste gaan van de vrije tijd van de escorterende marechaussee en blijft bereid deze tijd gedeeltelijk te beschouwen als arbeidstijd. Maar ze wil daarin niet verder gaan dan tien uur per dag – het maximale aantal arbeidsuren per dag volgens artikel 56a van het Algemene Militaire Ambtenaren Reglement (AMAR).

Onacceptabel voorstel
De Marechausseevereniging vindt het onacceptabel dat het uitvoeren van uitzettingen in opdracht van de werkgever onze leden extra eigen tijd zou gaan kosten. Vaak moeten zij noodgedwongen in een hotel verblijven omdat ARBO-regels en vluchtschema’s van vliegmaatschappijen verhinderen dat ze direct naar Nederland kunnen terugvliegen. Ook moeten ze vaak naar locaties waar rekening moet worden gehouden met bijzondere sociaal-politieke omstandigheden, zoals in sommige Afrikaanse landen.

Eerst nader overleg
De Marechausseevereniging is van mening dat de regeling die op Schiphol wordt gehanteerd in lijn is met de afspraken die met de bonden gemaakt zijn over de vergoeding van uren als er door de werkgever gebruik wordt gemaakt van artikel 55a van het AMAR, een verruiming van de normen van de WRD. De Marechausseevereniging is best bereid te praten over een nieuwe – defensiebrede- regeling. Tot de werkgever en de bonden daarover overeenstemming hebben bereikt blijft de huidige regeling echter onverminderd van kracht.

Meer over:
C&R
WGAFR