Ton de Zeeuw Voorzitter MARVER

Een blik op 2014

2014 is in meerdere opzichten een bijzonder jaar dat voor ons ligt. Allereerst een jaar waarin wij een ‘meer dan sterke verwachting’ in de richting van de werkgever Defensie hebben over een acceptabele ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden. Uiteraard worden de waarderende woorden van de Minister over de inzet van de medewerkers van Defensie in dank door onze leden in ontvangst genomen. Helaas kan echter met deze vorm van waardering de toegenomen maandlasten van onze leden door hen niet worden voldaan. Inmiddels zijn de klokken met de andere bonden gelijk gezet en komt het einde van ons geduld in zicht.

2014 is ook het jaar waarin de KMar haar 200-jarig bestaan viert. Met begrip voor de beperkte mogelijkheden in deze economische tijd, hoop en pleit ik namens onze leden die de actieve dienst inmiddels hebben verlaten, dat dit in het najaar ook met hen op een mooie wijze wordt gevierd. Zeer terecht stellen velen van hen dat mede door hun zeer loyale inzet destijds, de KMar nu deze bijzondere verjaardag kan vieren. Hen daarvoor waarderen en betrekken bij de viering hoort bij het onderhouden van wat sommigen korpsgeest noemen.

Als eerste uiting van het 200-jarig bestaan van de KMar, heeft er op 7 februari een kranslegging plaatsgevonden bij het graf van de kolonel b.d. Van Houten. Een kleine maar eerbiedige plechtigheid bijgewoond door diverse medewerkers en oud commandanten van de KMar alsmede vertegenwoordigers van organisaties rondom de KMar. Een mooie gelegenheid om de banden met elkaar aan te halen. Ook een moment om ons allen weer eens te laten inspireren door deze markante persoon die Van Houten was. Meest bekend door zijn nalatenschap in de stichting van Houten. Door het bieden van een zeker sociaal vangnet aan werknemers en het in standhouden van het erfgoed van de KMar een belangrijke bouwer aan de korpsgeest. Maar ook initiatiefnemer in de ontwikkeling van het (politie)vakmanschap en het belang inziende van (internationale) samenwerking. Allemaal elementen die toen maar ook nu nog nodig zijn om de KMar die organisatie te kunnen laten zijn voor als het erop aankomt.

2014 wordt ook een bijzonder jaar omdat er door de KMar belangrijke stappen gezet gaan worden om nog meer informatiegestuurd op te kunnen gaan treden. Stappen die gezet worden om nog beter ‘daar te zijn waar het er op aan komt’. Als Marechausseevereniging staan wij positief tegenover deze koers. In een bijeenkomst met de kaderleden van onze vereniging is de door de programmadirecteur IGO van de KMar, de laatste stand van zaken gepresenteerd. De uitnodiging van de zijde van de KMar om actief en kritisch mee te denken over de verdere ontwikkeling en uitrol van deze plannen, wordt door onze vereniging graag aangenomen. Omdat deze ontwikkeling al onze werkende leden gaat raken, willen wij graag weten welke mogelijkheden onze leden in dit kader zien maar wellicht ook welke onzekerheden hen bezig houdt. Om dit mogelijk te maken hebben een aantal enthousiaste kaderleden zich al gemeld. Houd onze nieuwe website of ons verenigingsblad in de gaten om te lezen hoe wij dit de komende tijd gaan organiseren.