5 april 2024

Duidelijkheid over indexatie & uitvoering MIP

Defensie heeft inmiddels duidelijkheid verstrekt over de indexatie en uitvoering van het Militair Invaliditeits Pensioen (MIP). Op 5 oktober 2022 bereikten Defensie en de bonden overeenstemming over deze nieuwe indexatie. Sinds 1 januari van het vorig jaar is concreet invulling gegeven aan de hierover gemaakte afspraken. Deze afspraken zijn eveneens van toepassing voor de Bijzondere invaliditeitsverhoging (BIV) en het Bijzonder militair nabestaandenpensioen (BMNP).

Het MIP is bestemd voor (ex-)militairen bij wie invaliditeit is vastgesteld die is veroorzaakt door hun militaire inspanningen. Dankzij de nieuw indexatie is dit pensioen fors gestegen. Sinds vorig jaar wordt het MIP op dezelfde wijze geïndexeerd als de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Daarnaast is het MIP op 1 januari 2023 eenmalig en in één keer verhoogd op basis van de sinds 2010 toegepaste WIA-indexatie.

Meer over:
Pensioen
MIP