24 april 2020

Drie MARVER-leden geridderd

Vanwege hun grote maatschappelijke verdiensten zijn drie MARVER-leden geridderd. Bert van Holst, adjudant-onderofficier bij de Kmar, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden. Piet van Sprang – onder meer penningmeester van Stichting Marechaussee Contact – en adjudant-onderofficier Marcel De Kreek - sinds 1985 MARVER-lid - zijn Ridder in de Orde van Oranje-Nassau geworden.

Naast de drie MARVER-leden Bert van Holst, Piet van Sprang en Marcel De Kreek, die hun Koninklijke onderscheiding door de coronacrisis op een later tijdstip krijgen overhandigd, is Cyril Vugts als AFMP-lid benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden. De landmachtluitenant werd nog niet persoonlijk geridderd, maar kreeg een telefoontje over het heuglijke nieuws van minister Bijleveld van Defensie. Hij geeft als landmachtluitenant les in online rechercheren op een militair opleidingscentrum. Hij krijgt de onderscheiding onder meer voor zijn vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis. Hij helpt mensen die het contact verloren met familie door (gewapende) conflicten, rampen, migratie of andere sociale/maatschappelijke omstandigheden. Hij is coördinator van een zogeheten tracingteam om deze contacten te herstellen.  In het telefoongesprek noemde minister Bijleveld dit werk “van grote waarde voor de vaak totaal ontheemde mensen die als vluchteling Nederland binnenkomen”. Vugts is ook vrijwilliger bij de vereniging Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen en auteur van het boek 'De Orde voor Militaire Verdiensten, Republiek Korea 1949-1967'. Verder zette hij een tienerdisco op in Lochem.
AFMP-kaderlid Hans Rombouts werd Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij dankt zijn koninklijke onderscheiding aan het vele vrijwilligerswerk dat hij de afgelopen jaren deed. 

In de bloemen
De welgemeende felicitaties van de MARVER en de AFMP gaan uit naar Cyril Vugts, Hans Rombouts, Bert van Holst, Piet van Sprang en Marcel De Kreek. Als bonden zijn wij bijzonder trots zulke maatschappelijk betrokken leden binnen onze gelederen te hebben! Zij krijgen allemaal een mooie bos bloemen van ons.