28 juni 2024

Defensie start met registratie CO₂-uitstoot WWV

Defensie start vanaf maandag met de registratie van het soort vervoersmiddel en het type brandstof dat defensiemedewerkers gebruiken, die een tegemoetkoming in de kosten voor hun binnenlandse woon-werkverkeer ontvangen of uitruilen. Zij kunnen deze gegevens op vrijwillige basis doorgeven via de nieuwe app Mijn Mobiliteit. Deze is nu al benaderbaar via de Mijn Defensie-app op hun mobiele telefoon of via Selfservice. De registratie vindt plaats in het kader van de per 1 juli van kracht zijnde rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit, waarbij werkgevers met minstens 100 werknemers verplicht zijn om aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te rapporteren over de CO₂-uitstoot die is gerelateerd aan hun operationele bedrijfsvoering en aan het totale woon-werkverkeer.

Vooruitlopend op deze rapportageverplichting startte Defensie al op 1 maart 2024 met de registratie voor dienstreizen. Dit deed zij naar eigen zeggen om medewerkers te laten wennen aan het registratieprocedé. De werkgever benadrukt dat de verplichte registratie vanaf 1 juli ook voor hen van kracht is en dat dan eveneens een start wordt gemaakt met de registratie van de CO₂-uitstoot van hun woon-werkverkeer. De werkgever geeft aan dat zij hierbij geen verplichting oplegt, maar hoopt wel dat medewerkers hun gegevens zo nauwkeurig zullen doorgeven en bijhouden. Daarom werd de gebruiksvriendelijke app Mijn Mobiliteit gelanceerd, waarin zij dit op een laagdrempelige manier kunnen doen. 

In gesprek
De bonden hebben met Defensie gesproken over de verplichtingen die voor defensiemedewerkers al dan niet zouden moeten voortvloeien uit de genoemde rapportageverplichting. Aanvankelijk wilde de werkgever ook een verplichting opleggen voor het woon-werkverkeer met betrekking tot het aanleveren van deze gegevens. Hiertegen kwamen de bonden echter in het geweer. Als het gaat om het binnenlandse woon-werkverkeer kan er op dit moment naar onze overtuiging namelijk geen sprake zijn van een verplichting om mee te werken aan een registratie van deze privé-informatie. Dat neemt niet weg dat ook de MARVER het belang inziet van de registratie. De oplossing die de werkgever nu kiest, is voor ons een alternatief dat wij wél kunnen ondersteunen.

Meer over:
AVW