29 mei 2024

Sociale partners eens over nieuwe avw-afspraken 2025-2026

Tijdens het Sectoroverleg Defensie (SOD) op 28 mei bereikten Defensie en de vakbonden een onderhandelaarsresultaat rond nieuwe avw-afspraken voor defensiemedewerkers voor de periode 1 januari 2025 tot 1 september 2026. Het huidige avw-akkoord 2024, dat onder andere een loonsverhoging van 7% behelst, loopt op de laatste dag van 2024 af. Het nieuwe resultaat biedt opnieuw een loonsverhoging van in totaal 7%, waarvan 5% met ingang van 1 januari volgend jaar en 2% vanaf 1 januari 2026.

Foto: Mediacentrum Defensie

Eerst gaan we weer gezamenlijk met de andere vakbonden en de werkgever het land in om jullie nader voor te lichten over het nieuwe resultaat. Binnenkort verstrekken we hierover meer informatie via onze website en ledenapp. In het kader van onze op 18 juni startende achterbanraadpleging leggen wij het nieuwe avw-resultaat met een positief advies aan jullie als leden voor. Door het invullen van onze dan startende online enquête kunnen jullie ons laten weten of jullie je kunnen vinden in de nieuwe loonafspraken voor 2025 en 2026 en over de voorgestelde maatregelen die in 2024 al moeten zorgen voor een extra zichtbare en voelbare inkomensverbetering. De enquête sluit op 25 juni om 12.00 uur.
Tijdens onze achterbanraadpleging peilen onze kaderleden op de werkvloer hoe jullie denken over het afgelopen dinsdag bereikte onderhandelaarsresultaat. De uitslag van de enquête nemen we mee in ons besluit of we hiermee akkoord gaan. Als ook de leden van de andere bonden tijdens een extra ingelast SOD op dinsdag 2 juli 2024 uiteindelijk instemmen, dan zijn de nieuwe avw-afspraken vanaf die datum definitief.

Erkenning & waardering
Met het oog op de verslechterende mondiale veiligheidssituatie en de toenemende consumentenprijzen leggen Defensie en de bonden in het nieuwe avw-resultaat de nadruk op primaire arbeidsvoorwaarden en maatregelen, waaruit erkenning en waardering moet spreken voor de flinke inspanningen van alle militairen en burgermedewerkers bij Defensie. Via deze link vind je alle afspraken die zij met elkaar maakten om tot dit resultaat te komen.

Ook incidentele loonsverhoging
Naast de eerdergenoemde loonsverhoging van in totaal 7 procent over 2025 en 2026 omvat het nieuwe avw-pakket onder meer eenmalige uitkeringen van 500 euro vanaf september dit jaar en 350 euro bruto in juli 2025. Daarnaast hebben sociale partners besloten het lopende avw-akkoord 2024 open te breken en aan te vullen met een extra incidentele loonsverhoging van 5% over de aankomende maanden oktober, november en december. Deze eindigt op 31 december 2024. Vanaf 1 januari 2025 geldt een structurele loonsverhoging van 5%.

Alle avw-afspraken
Hieronder zetten we alle avw-afspraken nog eens puntsgewijs op een rij:

  • Een eenmalige uitkering van € 500,- bruto in september 2024;
  • Een incidentele loonsverhoging van 5% in de maanden oktober, november en december 2024. Deze stopt op 31 december 2024; 
  • Vanaf 1 januari 2025 geldt een structurele loonsverhoging van 5%;
  • Een eenmalige uitkering van € 350,- bruto in juli 2025;
  • Een structurele loonsverhoging van 2% per 1 januari 2026;
  • Een verhoging van de tegemoetkoming woon-werkverkeer naar 23 cent per kilometer per 1 januari 2025;
  • Een ophoging van het maximaal aantal kilometers van 94 naar 125 per 1 januari 2025 voor binnenslapers;
  • Een verhoging van de vergoeding voor varen, oefenen en bijzondere inzet voor de groepen 1 en 2 naar  € 110,- per 1 januari 2025;
  • Een verhoging van de vergoeding voor varen, oefenen en bijzondere inzet voor de groepen 1 en 2 naar  € 114,- en voor groep 3 naar € 119,23 per 1 januari 2026.

Aanvullende maatregelen
Buiten de voornoemde afspraken kunnen defensiemedewerkers per 1 januari 2025 de kosten voor de aanschaf van een paspoort declareren als dit noodzakelijk is voor een opgedragen buitenlandse dienstreis, inzet of plaatsing. Over 2025 krijgt burgerpersoneel van Defensie eenmalig een vitaliteitsbudget van 100 euro. Dit budget kan worden besteed aan zaken die de beoefening van sport bevorderen.

Meer over:
AVW