11 januari 2024

'Kaderleden hebben altijd een passend antwoord'

De 25-jarige Yessie Kusters is Wachtmeester der eerste klasse bij de Brigade Brabant Zuid. Zij werd in 2017 lid van de Marechausseevereniging. In een interview vertelt ze over haar werk en over de meerwaarde van haar lidmaatschap van de MARVER.

Waaruit jouw dagelijks werk?
Als algemeen opsporingsambtenaar bij de Brigade Brabant Zuid houd ik me onder andere bezig met de grensbewaking, de noodhulpdienst op en rond Eindhoven Airport, draai ik de politiedienst en voer ik patrouilles uit op deze luchthaven. Ook verricht onze brigade Mobiel Toezicht Veiligheid-controles bij de grens met België en op het vliegveld voor de binnenkomende Schengenvluchten en hebben we onze militaire politietaak. Daarnaast volgde ik de opleiding tot intaker mensenhandel en ben ik plaatsvervangend groepscommandant van mijn sub-team. Verder ben ik op onze brigade actief lid van de werkgroep medezeggenschap.

Wat vind je het leukst aan je baan?

Vooral de afwisseling spreekt me erg aan. De ene dienst verricht ik controles bij in- of uitgaande vluchten, de volgende dienst ben ik ingedeeld als noodhulp, voor een MTV-controle of voor onze MPZ-taak. Bovendien is de Brigade Brabant Zuid een laagdrempelige brigade. Binnen mijn team zijn collega’s open en eerlijk naar elkaar toe. Ook vind ik het meerwaarde hebben om lid te zijn van de werkgroep medezeggenschap, juist omdat wij daar spreken namens de collega’s van de werkvloer en daadwerkelijk iets voor hen kunnen betekenen of veranderen. Daarnaast zijn de lijntjes naar de medezeggenschapscommissie LTC kort. Dit mede omdat onze voorzitter op de brigade daar ook lid is en onze problemen landelijk meeneemt in de overleggen om te kijken of de moeilijkheden zich op meer brigades voordoen zodat deze gezamenlijk kunnen worden aangepakt.

Wanneer werd je MARVER-lid?

Toen ik in 2017 opkwam op het OTC stond de MARVER samen met andere vakbonden met een standje bij Paresto. Omdat de meesten van mijn lichting mij al hadden geadviseerd om me aan te sluiten bij de Marechausseevereniging, besloot ik definitief om lid te worden. Destijds wist ik eerlijk gezegd nog niet zo goed wat de vereniging voor leden kan betekenen, maar achteraf gezien had het zo zijn voordelen.  

Klopte je al eens met problemen bij ons aan?
Jazeker. Ik ben van de zogeheten knip-lichting en daar zijn enkele dingen in voorgevallen waarvoor wij, net als een knip-lichting voor ons, de MARVER hebben ingeschakeld. Zij stelde voor en namens ons brieven op en voerde gesprekken met de werkgever, waardoor wij kregen wat ons was beloofd. Uiteindelijk kwam dit gelukkig allemaal goed. De afgelopen jaren stelde ik enkele algemene vragen rond mijn loon en arbeidsvoorwaarden via de ledenapp van de MARVER. Hierop kreeg ik snel duidelijke antwoorden. Daarnaast hebben we op de brigade enkele collega’s die kaderlid zijn binnen de MARVER. Bij hen kunnen we direct terecht met vragen en hierop krijgen wij altijd een passend antwoord.

Dit interview is gepubliceerd op de achterpagina van de op 27 december jl. verschenen editie van ons ledenmagazine Interventie. De complete uitgave van Interventie kun je ook lezen via onze website of ledenapp. 

Meer over:
Vereniging