7 juli 2017

Burgers achter balie Schiphol is schijnoplossing

De Koninklijke Marechaussee gaat burgers in een stoomcursus van 6 weken opleiden tot grensbewaker. Dit tot grote onvrede van de MARVER. De eerste burger is opgeleid met een zogenoemde DOC1 cursus, een cursus grenspolitietaak en bejegening. De burger is niet wapendragend, maar draagt wel het uniform.

olgens de nieuwe MARVER-voorzitter Sven Schuitema betreft dit de zoveelste schijnoplossing om de gaten, ontstaan door jarenlang bezuinigen, te vullen. "Er wordt kennelijk gekozen voor kwantiteit in plaats van kwaliteit. Grensbewaking is een vak dat niet even in 6 weken te leren is. De opleiding voor een marechaussee duurt meer dan een jaar. Dat is niet voor niets.

Laat Defensie en de Koninklijke Marechaussee eerst eens zorgen dat ze de goed opgeleide en ervaren marechaussees binnen houden. Veel uitstekend functionerende marechaussees krijgen geen vaste aanstelling. Tot zover deze marechaussees dat willen, want veel perspectief biedt Defensie niet. Versobering van arbeidsvoorwaarden, het niet nakomen van afspraken en tegelijk de fikse verhoging van de werkdruk zorgt ervoor dat ook ervaren marechaussees met een vaste aanstelling weglopen.

De minister moet simpelweg stoppen met het financieel gedreven beleid en kiezen voor veiligheid. Ze moet de mensen bij de Koninklijke Marechaussee echt gaan waarderen en niet meer alleen met loze woorden. De grens is meer dan bereikt!"