18 december 2015

Bestrijding piraterij moet taak overheid blijven

FNV Veiligheid heeft de Tweede Kamer laten weten dat de bestrijding van de piraterij waar ook ter wereld altijd een taak van de overheid is en moet blijven. Dat liet het samenwerkingsverband van de AFMP, MARVER en de Nederlandse Politiebond de Vaste Kamercommissie op woensdag 17 december 2014 weten via een brief. Die dag werd in de commissie gesproken over de Nederlandse bijdrage aan antipiraterij operaties in 2015.

Naast de inzet van marineschepen, die koopvaardijschepen escorteren, maken sommige reders gebruik van zogenaamde Vessel Protection Detachments (VPD’s). Rondom deze VPD’s speelt de discussie in hoeverre reders ook in de gelegenheid moeten worden gesteld om particuliere gewapende beveiligers in te zetten. FNV Veiligheid ondersteunt de visie van de reders en vakbond Nautilus dat de veiligheid van zeevarenden volledig gewaarborgd dient te zijn. Maar er is geen enkele reden waarom de overheid niet in staat is, of wil zijn, om de gevraagde gewapende beveiliging aan de reders te bieden.

Nationaal Coördinator
De vrije en veilige doorvaart van koopvaardijschepen is essentieel voor onze nationale economie. In die zin zou het aanvaardbaar moeten zijn om de kosten van de hiervoor benodigde gewapende beveiliging uit de algemene middelen te financieren. In dit model is het consequent de afweging tot inzet van gewapende beveiliging aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen in handen te leggen van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Gebruik van geweld
Als er geweld wordt toegepast, moet dat wel in verhouding staan tot het beoogde doel. Ook moet het geweld noodzakelijk zijn, waarbij bovendien op de minst ingrijpende wijze wordt opgetreden. Daarnaast moet het gebruik van geweld op een correcte wijze gerapporteerd worden. Dit vraagt volgens FNV Veiligheid om integriteit en expertise. Marktpartijen kunnen wat dat betreft tegengestelde belangen hebben, daarom moet dit plaatsvinden binnen de defensie- en politieorganisatie. Om deze redenen vindt FNV Veiligheid de initiatieven van de Regering om voorwaarden te ontwikkelen waarbij inzet door particuliere gewapende beveiligers mogelijk wordt gemaakt, geen goed idee.

Hoogste gezag
FNV Veiligheid heeft de politieke partijen via de brief dan ook opgeroepen om zo snel mogelijk het besluit te nemen dat het hoogste gezag van de piraterijbestrijding altijd bij de overheid ligt en de Regering te belasten daar uitvoering aan te geven. Daarmee wordt voorkomen dat Nederlandse reders noodgedwongen gaan omzien naar alternatieven, waaronder de heimelijke inzet van particuliere beveiligers.