13 februari 2015

Belangrijke uitspraak in letselzaak door Centrale Raad van Beroep

Ook als alle gebruikelijke veiligheidsvoorschriften op grond van de Arbowetgeving worden nageleefd tijdens een training kan er bij letsel nog sprake zijn van een dienstongeval. Dit oordeelde de hoogste ambtenarenrechter, de Centrale Raad van Beroep (CRvB), in een zaak van een vrouwelijke militair die letsel opliep tijdens een oefening op de KMA en hierna niet meer inzetbaar was als militair.

Meer over:
GVW