10 februari 2022

Belangrijk nieuws voor (gewezen) KOO-cadetten

Cadetten die de Korte Officiers Opleiding (KOO) hebben gevolgd, moeten na de afronding hiervan en vóór de start van de Vaktechnische Opleiding (VTO) worden bevorderd tot tweede luitenant. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter voor militairen, afgelopen vrijdag in een door de MARVER aangespannen procedure bepaald. KOO-cadetten worden hiermee gelijkgeschakeld met cadetten die de Militair-Wetenschappelijke Opleiding (MWO) hebben gevolgd en voorafgaand aan de VTO naar tweede luitenant worden bevorderd. De rechter verwierp de door Defensie aangevoerde argumenten om het onderscheid te kunnen rechtvaardigen.

De uitspraak van de Centrale Raad heeft grote gevolgen voor de inschaling van KOO-cadetten. Wij adviseren leden die de KOO hebben voltooid en nog niet benoemd zijn in de rang van tweede luitenant om zo snel mogelijk contact met de MARVER op te nemen. Dan zorgen wij ervoor dat je een tekst krijgt waarmee je - afhankelijk van je situatie - een rekest kunt indienen of bezwaar kunt maken. Ben je al bevorderd naar tweede luitenant? Ook dan raden wij je aan om spoedig contact met ons op te nemen, zodat we kunnen onderzoeken of je gebaat bent bij het indienen van een rekest. Let wel: het is niet zeker dat de ongelijke beloning met terugwerkende kracht rechtgezet wordt. Wacht dus niet te lang met het samen met ons opstellen van jouw rekest.

Wat hebben we nodig?
Denk je aanspraak te kunnen maken op (achterstallig) loon? Neem dan contact met ons op via onze ledenapp of via ibb@marver.nl en laat ons weten wanneer je klaar was met de VTO, of, en zo ja wanneer, je bevorderd bent naar tweede luitenant en hoe jouw loopbaan na deze bevordering is verlopen.

Meer over:
opleiding