5 november 2018

BCO 2 reorganisatieplan LTC, Staf en OTCKMar afgerond

Woensdag 31 oktober 2018 heeft een constructief overleg in de begeleidingscommissie personele implementatie (BCO) plaatsgevonden. De MARVER heeft, samen met de andere defensiebonden, een positief advies gegeven op de personeelsvullingsplannen van zowel de Staf CKMar, het LTC en het OTCKMar. Hierdoor kunnen deze reorganisatie trajecten nu verder worden afgerond.

Eind augustus heeft een groot aantal leden een brief ontvangen met een voornemen tot plaatsing of niet-plaatsing. De heroverwegingen die daaruit voortkwamen, zijn besproken in de BCO. Er kon helaas niet aan alle heroverwegingen tegemoet gekomen worden. Iedereen die een heroverweging heeft ingediend krijgt zo snel mogelijk persoonlijk bericht van de werkgever over de uitkomst van zijn of haar verzoek.

Solliciteren
Binnenkort zullen de vacatures in de vacaturebank zichtbaar worden voor collega’s die vanwege de reorganisatie willen solliciteren. Ook worden de vacatures nu weer opengesteld die al in de vacaturebank stonden maar waar vanwege de vacaturestop tot nu toe niet op kon worden gesolliciteerd. Daarmee is de vacaturestop opgeheven die op 1 juni 2018 werd ingesteld.
De MARVER is verheugd dat de afronding van deze reorganisatie trajecten eindelijk in zicht komen en dat de vacatures worden opengesteld. Om te voorkomen dat leden in hun rechtspositie benadeeld worden, is het van belang dat alle nieuwe functies worden opengesteld als vacature. Wij zijn ons ervan bewust dat dit door de lange duur van deze reorganisatietrajecten mogelijk wat onbegrip kan opleveren. Vooral bij leden die vaak al een lange tijd werkzaamheden gedaan hebben die terugkomen in die nieuwe functies. Daarom vindt er nadat deze vacature en selectieronde is afgerond nog een 3e BCO plaats. Daarin zullen wij samen met de andere bonden en de werkgever toetsen of aan de belangen en rechten van de betrokken medewerkers op een juiste wijze invulling wordt gegeven.

Vragen of meer informatie
Door de werkgever is op het intranet een pagina ingericht met veel gestelde vragen over deze reorganisaties en ook over vacaturestelling/solliciteren. Je leest daar ook waarom er wordt gereorganiseerd. Je kunt de intranetpagina’s vinden onder ‘uitgelicht’ of onder de R van 'reorganisatie' (homepage/A t/m Z). Vind je hier niet het antwoord op je vraag, kun je ook contact opnemen met je leidinggevende of met je P&O-adviseur. Of je kunt mailen naar: ReorganisatieKMAR@mindef.nl.

Meer over:
C&R
WGREO