Sven Schuitema Voorzitter

Animo voor aanpak TOD-fooi

Toeslag Onregelmatige Dienst. Of fooi. Zo wordt het ook wel genoemd. Militairen in onregelmatige dienst krijgen, als we naar de markt kijken, volstrekt onderbetaald voor de diensten die zij 24/7 draaien. Bij bijvoorbeeld de politie ligt deze toeslag honderden euro’s hoger. Het zijn vooral marechaussees die in aanmerking komen voor deze toeslag. Dat is ook direct de voornaamste reden dat deze toeslag al lang niet meer marktconform is.

Immers, hebben andere onderdelen van Defensie weinig tot geen baat bij het steken van geld in deze toeslag. Ook de vakcentrales met weinig of geen marechaussees in het ledenbestand kiezen er voor om vooral geld te steken in toeslagen die voor het grootste deel van hun leden van toepassing is. Dit is hen niet kwalijk te nemen. Zij strijden, net als wij, voor de belangen van hun achterban en proberen daarbij voor de groots mogelijke meerderheid goede arbeidsvoorwaarden binnen te slepen binnen een beperkt Defensiebudget.


Natuurlijk blijven we als MARVER (en de centrale ACOP) wel strijden voor een eerlijkere en marktconforme TOD. Wat mij betreft ligt de oplossing dan ook in een regeling die duurzaam is en makkelijker meegroeit doordat iedereen een belang heeft. Jaar in jaar uit strijden voor een verhoging van de TOD is wat mij betreft niet duurzaam. We zouden naar een systeem moeten waarbij iedere militair voor een belasting buiten normale werktijden een vergoeding krijgt. Of je nu als sergeant van de Landmacht een nachtelijke oefening hebt of dat je als wachtmeester van de KMar politietaken uitvoert tijdens een nachtdienst in Limburg, je zou dezelfde nachtelijke vergoeding moeten krijgen. Door gebruik te maken van dezelfde defensiebrede vergoeding voorkomen we dat we vaak alleen staan in de wil voor het verhogen van een specifieke vergoeding zoals de TOD. Alle partijen binnen Defensie en alle vakbonden hebben immers belang bij een behoorlijke vergoeding voor werk op buitengewone tijden als deze voor iedere militair geldt.


Of we daarmee een marktconforme vergoeding voor onregelmatigheid voor elkaar krijgen moet natuurlijk blijken. Wat ons betreft valt de vergoeding in elk geval flink hoger uit en groeit deze in de toekomst makkelijker mee. Positief is in elk geval dat de wil er ook is vanuit de leiding van de KMar. Daarnaast wil ook de minister volgens de Defensienota werken aan een betere toelage voor de Koninklijke Marechaussee. We lijken nu dus de wind mee te hebben. Als MARVER zetten wij alles op alles om marechaussees nu eindelijk eens fatsoenlijk te belonen voor het werken op onregelmatige tijden!