2 december 2019

Akkoord pilot Adaptief aan de Grens

Samen met de andere vakbonden is de MARVER akkoord gegaan met de definitieve uitvoering van de pilot Adaptief aan de Grens (AADG). In het kader van deze pilot zet de KMar burgers in bij de controle van paspoorten op luchthavens. “Ons akkoord betekent niet dat onze eerdere bezwaren allemaal zijn weggenomen”, zegt MARVER-voorzitter Sven Schuitema.

Bij de gefaseerd ingevoerde pilot met een looptijd van twee jaar gaat het om controles op grensdoorlaatposten, voornamelijk op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport. De speciaal opgeleide collega’s worden ingezet op piekmomenten om de grote werklast aan te kunnen. “Onze bezwaren waren nooit gericht op de collega’s die zich in het kader van deze pilot inzetten voor de veiligheid van Nederland”, zegt Schuitema. “Onze bezwaren waren en zijn gericht op hun veiligheid en rechtspositie. Daarnaast heeft de MARVER bedenkingen bij de kwaliteit en het instrument om in korte tijd opgeleide burgers in te zetten voor operationele KMar-taken. We hebben vertrouwen in de gedrevenheid van deze collega’s om hun werk goed te doen, maar een grensbewaker leid je niet even op in korte tijd. We zien zelfs dat bij volledig opgeleide collega’s de kwaliteit soms onder druk komt te staan door de hoge werkdruk en het tekort aan mensen. De oorzaak hiervan ligt hiermee naar onze mening bij de wijze van organiseren en niet bij de mensen.”

Rechtspositie
Toch is het volgens Schuitema ook als vakbond belangrijk om over je eigen schaduw heen te stappen, maar vooral om verantwoordelijkheden daar te laten waar ze horen te liggen. “Als vakbond gaan wij vooral over de rechtspositie van marechaussees. Tijdens de eerder gestarte pilot AADG was er geen overleg met de vakbonden over deze rechtspositie. Dit overleg is nu wel goed gevoerd en de rechtspositie van deze collega’s is nu veel beter voor elkaar. Zo mogen zij nu ook verlof opnemen en gaan ze ook pensioen opbouwen, om maar wat te noemen. Daarnaast worden ze nu aangesteld als ambtenaar van de Marechaussee, een eis van de vreemdelingenwet om rechtmatig de grensbewakingstaak te kunnen uitvoeren. Dat was bij de eerdere start van de pilot niet goed geregeld.”

Politieke keuze
Als het gaat om de veiligheid van deze collega’s is de KMar als werkgever verantwoordelijk. “Zij kennen onze bezwaren”, benadrukt Schuitema. “Ze zijn op de hoogte. We hopen natuurlijk dat er nooit wat mis gaat, maar in voorkomend geval had men het kunnen weten. Hetzelfde gaat op voor de kwalitatieve uitvoering van de grensbewaking. De MARVER heeft gewaarschuwd, maar beschouwt dit als een politieke keuze. Eventuele consequenties zijn de verantwoordelijkheid van de minister van defensie. Het is aan de minister om in voorkomend geval uitleg te geven aan de Tweede Kamer.”

Adaptieve collega’s
De MARVER is in elk geval tevreden over de wijze waarop het overleg met de leiding van de KMar nu wel gevoerd is. “Open en transparant, met begrip voor elkaars positie”, aldus Schuitema. “Zo kan het ook en zo zou het altijd moeten. De pilot AADG is in tijd en omvang goed afgebakend en netjes vastgelegd in een ministeriële regeling. Ook hebben we tijdens een gezamenlijke bijeenkomst met de KMar-leiding en vakbonden gesproken met de collega’s in deze pilot. Wij weten dat veel marechaussees ook hun bedenkingen hierover hebben. We roepen iedereen wel op om deze bedenkingen niet te richten op de collega’s in deze pilot. Ook de adaptieve collega’s zijn welkom. Ze zijn gemotiveerd om zich in te zetten voor de veiligheid van Nederland en zij verdienen onze steun.”