6 mei 2021

Afwijzing van sollicitaties leden niet onderbouwd

De afgelopen tijd zag de Marechausseevereniging weer verschillende zaken van leden voorbijkomen, waarbij een sollicitatie naar een nieuwe functie bij de KMar was afgewezen zonder een deugdelijke onderbouwing. Deze leden ontvingen een e-mail dat zij niet of minder geschikt waren bevonden. Voor een toelichting op de reden van afwijzing werden zij doorverwezen naar de voorzitter van de selectiecommissie. Dit is in strijd met de Algemene wet bestuursrecht, op grond waarvan de werkgever verplicht is een afwijzing goed te motiveren.

Die motivering zal schriftelijk moeten plaatsvinden en wel direct in de afwijzingsmail. Een mondelinge toelichting volstaat niet. De MARVER vindt het belangrijk dat de werkgever op korte termijn gaat zorgen voor een deugdelijke onderbouwing. Niet alleen omdat daarmee de wet wordt nageleefd, maar ook omdat zo een betere uitgangspositie wordt gecreƫerd als er bezwaar tegen de afwijzing wordt aangetekend. De MARVER heeft het probleem al een paar keer bij de KMar aangekaart, maar vooralsnog leidde dit niet tot het gewenste resultaat. Wij zullen dit onderwerp nog een laatste keer binnen de KMar bespreken. Als dat opnieuw niet tot verbetering leidt, agenderen we dit punt voor een vergadering van de werkgroep Algemeen Personeelsbeleid en bespreken we dit verder met de minister om alsnog tot een oplossing te komen.

Meer over:
C&R