'Vernieuwing FNV te belangrijk

om te laten mislukken'

FNV Bondgenoten roept op korte termijn een nieuw congres bijeen om de voorgenomen fusie met Abvakabo FNV, FNV Bouw en FNV Sport per 1 januari 2015 alsnog te realiseren. Dat is belangrijk, aldus FNV-voorzitter Ton Heerts: 'Want Nederland heeft een sterke FNV hard nodig.'

Militaire pensioenregeling:

Aanpassing voor 2015

De Defensievakbonden en de minister van Defensie hebben een akkoord bereikt over de militaire pensioenen in 2015. Gezamenlijk is er voor 2015 een tijdelijke oplossing gevonden als overbrugging naar structurele maatregelen. 

Begroting 2015: Defensiepersoneel

verdient ECHT beter

De Marechausseevereniging is uitermate teleurgesteld in de defensiebegroting die op Prinsjesdag 2014 is gepresenteerd. Waar de minister rept van een trendbreuk kunnen wij die absoluut niet bespeuren. Eerdere bezuinigingen en reorganisaties worden doorgezet, hierop vindt geen bijstelling plaats. Er is, ondanks alle mooie woorden van de minister, volstrekt onvoldoende...

Prinsjesdag 2014
'Vernieuwing FNV te belangrijk
om te laten mislukken'
Militaire pensioenregeling:
Aanpassing voor 2015
Begroting 2015: Defensiepersoneel
verdient ECHT beter
Prinsjesdag 2014

Pagina's

FNV Bondgenoten roept op korte termijn een nieuw congres bijeen om de voorgenomen fusie met Abvakabo FNV, FNV Bouw en FNV Sport per 1 januari 2015 alsnog te realiseren. Dat is belangrijk, aldus FNV-voorzitter Ton Heerts: 'Want Nederland heeft een sterke FNV hard nodig.'

De Defensievakbonden en de minister van Defensie hebben een akkoord bereikt over de militaire pensioenen in 2015. Gezamenlijk is er voor 2015 een tijdelijke oplossing gevonden als overbrugging naar structurele maatregelen. 

Prinsjesdag 2014

De Marechausseevereniging is uitermate teleurgesteld in de defensiebegroting die op Prinsjesdag 2014 is gepresenteerd. Waar de minister rept van een trendbreuk kunnen wij die absoluut niet bespeuren. Eerdere bezuinigingen en reorganisaties worden doorgezet, hierop vindt geen bijstelling plaats. Er is, ondanks alle mooie woorden van de minister, volstrekt onvoldoende...

Pagina's