AVW 2017: Wat verbetert er qua opleidingen?

Het FPS-scholingsbudget (ook wel rugzakje genoemd) wordt per 1 januari 2018 met 20% verhoogd en persoonsgebonden. Bovendien vervalt dit budget niet meer aan het einde van Fase 2, maar kan meegenomen worden in Fase 3 en blijft beschikbaar tot 5 jaar voor FLO.

Scholingsafspraken worden bovendien rechtspositioneel bindend en daardoor afdwingbaar.
Om dit te kunnen garanderen wordt er een nieuwe, uniforme employabilityorganisatie ingericht.
De exacte vormgeving van deze organisatie moet nog worden uitgewerkt. Dat zal door middel van een regulier reorganisatie traject plaats moeten gaan vinden. Het uitgangspunt is dat deze employability-organisatie centraal/defensiebreed gaat werken en voldoende mandaat krijgt.

Klik hier voor meer vragen en antwoorden over het AVW-akkoord.

Meer over:
AVW