Wat is de ANW-compensatie?

ANW staat voor Algemene Nabestaandenwet. Op basis van deze wet keert de overheid ANW-uitkeringen uit aan nabestaanden (jonger dan de AOW-leeftijd) die meer dan 45% arbeidsongeschikt zijn, of kinderen hebben onder de 18 jaar. De ANW-uitkering wordt gekort indien de nabestaande zelf inkomen heeft.

Heel veel nabestaanden ontvangen dus geen of een lagere ANW-uitkering van de overheid. Om dat gat te dichten, was er in het pensioenreglement van het ABP een zogenoemde ANW-compensatie opgenomen. Achtergebleven partners van (oud) defensiemedewerkers die geen of minder ANW-uitkering van de overheid kregen, ontvingen hierdoor van het ABP een ANW-compensatie bovenop het nabestaandenpensioen. Nabestaanden tot 39 jaar ontvingen deze ANW-compensatie maximaal 1 jaar. Oudere nabestaanden tot aan hun AOW-gerechtigde leeftijd (of voorheen 65 jaar). De ANW-compensatie kon oplopen tot zo'n € 11.000 per jaar.

Meer over:
ANW