Wat houdt de coulanceregeling van het ABP precies in?

De onderhandelaars in de Pensioenkamer (werkgevers, bonden, ABP) hebben een coulanceregeling afgesproken om te voorkomen dat het wegvallen van de ANW-compensatie tot schrijnende situaties leidt. De regeling betreft de ABP-deelnemers die vóór 1 mei 2018 ongeneeslijk ziek zijn en zich daardoor niet aanvullend kunnen verzekeren om het ANW-gat te dichten. Besloten is dat hun nabestaanden ook na het vervallen van de ANW-compensatie vanaf 1 mei 2018 recht houden op deze aanvullende uitkering volgens de oude pensioenregeling. Het maakt in dit geval niet uit of je je wel of niet kunt bijverzekeren via de werkgever.

Onder de coulanceregeling vallen ook ABP-deelnemers die zich nergens kunnen bijverzekeren vanwege hun leeftijd of vanwege arbeidsongeschiktheid en ABP-deelnemers die zich alleen kunnen bijverzekeren voor een premie die minimaal twee keer de basispremie bedraagt. Ze komen niet in aanmerking als ze ook gebruik kunnen maken van een collectieve verzekering die via hun werkgever wordt aangeboden - zoals bij defensie het geval is.

Meer over:
ANW