Wat gebeurt er totdat de nieuwe pensioenregeling wordt ingevoerd?

Tot die tijd blijft de eindloonregeling in stand. Wel zullen er in 2018 meerdere veranderingen en vereenvoudigingen worden toegepast als overgangsjaar. Meer weten over de veranderingen in 2018? Klik hier.
Deze wijzigingen staan los van het AVW-akkoord 2017-2018.

Meer over:
Pensioen