Waarom vervalt de ANW-compensatie?

Vanaf 1 mei 2018 komt de ANW-compensatie in de pensioenregeling van het ABP te vervallen. Dat is het gevolg van een herziening van de volledige ABP-regeling, zowel van de middelloon- als ook de eindloonregeling. Die herziening was nodig omdat het ABP de regeling niet goed meer kon uitvoeren omdat deze te ingewikkeld was geworden en daardoor de kans op fouten bij de uitvoering te groot. Dat gold ook voor de ANW-compensatie. Bovendien bleek het ook door de fiscale regels van politiek Den Haag niet langer mogelijk de ANW-compensatie te handhaven. Bestaande ANW-compensaties blijven wel doorlopen, maar vanaf 1 mei 2018 worden er geen nieuwe meer toegekend tenzij je valt onder de coulanceregeling (zie veel gestelde vraag over de coulanceregeling).

Meer over:
ANW