Voor wie gaat de nieuwe diensteinderegeling gelden?

De nieuwe diensteinderegeling (DER) gaat automatisch gelden voor alle militairen die op of vanaf 1 januari 2017 in FPS fase 3 zitten of terecht komen. Militairen die onder het overgangsrecht vallen, kunnen kiezen om terug te gaan naar de oude DER. Dat betekent dat men dan kiest voor de oorspronkelijke ontslagleeftijd, dat het pensioen ingaat op 65 jaar, en gebruik wordt gemaakt van de AOW-gat compensatie.

De keuzemogelijkheid voor de oude DER geldt voor de volgende categorieën:
- Alle militairen die vallen onder de overgangsbepaling leeftijdsontslag van artikel 39a AMAR;
- Alle militairen geboren in de jaren 1963 t/m 1969
- Militairen van CZSK beneden de rang van LTZ1 die geboren zijn in 1975 of 1976 mits zij vóór 1 januari 2017 waren aangesteld bij het beroepspersoneel

Daarnaast kunnen militairen die onder artikel 39a vallen en die volgens de nieuwe diensteinderegeling vier jaar of meer, langer zouden moeten dienen dan volgens de huidige regeling, er voor kiezen om vier jaar na de huidige ontslagdatum met leeftijdsontslag te gaan

Klik hier voor meer vragen en antwoorden over het AVW-akkoord en de nieuwe DER.

Meer over:
DER