Kunnen ook oud-defensiemedewerkers zich bijverzekeren?

Ja, Loyalis biedt verzekeringsmogelijkheden voor alle (oud)defensiemedewerkers. Mensen met een UGM vallen onder dezelfde verzekering als de defensiemedewerkers in actieve dienst. De premie wordt daarbij ingehouden op de bruto UGM-uitkering

Voor gepensioneerden en oud-medewerkers met een uitkering zoals wachtgeld of BWW was dit helaas niet mogelijk. Ook aan hen biedt Loyalis een mogelijkheid om een verzekering af te sluiten, maar zij hebben dus geen fiscaal voordeel. Dat betekent wel dat de eventuele uitkering aan de partner onbelast zal zijn. Daarnaast moet voor deze verzekering wel een medische vragenlijst ingevuld worden. Afhankelijk van dit traject kan er sprake zijn van een premieopslag waardoor de premie hoger wordt.

Meer over:
ANW