AVW 2017: Kan de vakbondscontributie dit jaar ook weer afgetrokken worden van het belastbaar inkomen?

Nee, de regels voor aftrek van de vakbondscontributie zijn gewijzigd. Dat had ondergebracht moeten worden in het cafetariamodel. Omdat ook de werkgever daar een deel aan bij moet dragen is in de onderhandelingen de keuze gemaakt om de ruimte die beschikbaar is anders te gebruiken, namelijk aan een fiets/pc-regeling. Zie de vraag en het antwoord over de cafetariaregeling.

Meer over:
AVW