Ik val niet onder de coulanceregeling. Wat blijft er dan over voor mijn nabestaande?

Als je bent getrouwd (of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan) vóór je 65 jarige leeftijd dan heeft je nabestaande recht op nabestaandenpensioen (NP). Onder nabestaande vallen ook kinderen tot 25 jaar die thuiswonend zijn.

De hoogte van het NP is afhankelijk van veel factoren. Zoals bijvoorbeeld je leeftijd op het moment van overlijden, of je nog pensioen opbouwt, of je eerder getrouwd bent geweest. Ook is er een verschil in opbouw tussen het NP voor militairen en voor burgermedewerkers. Wil je de exacte hoogte van het NP weten? Kijk dit dan na in MijnABP of vraag het op bij het ABP.

Let op:
Heb je al vóór 1996 pensioen opgebouwd bij het ABP, dan bestaat over die pensioenjaren ook nog recht op een aanvulling op het NP. Deze aanvulling is niet zo hoog als de vervallen ANW-compensatie, maar kan toch oplopen tot enkele duizenden euro’s per jaar. Op de site van pensioenfonds ABP vind je daarover meer informatie.

Bij het ABP kun je een overzicht opvragen van de opgebouwde aanspraken tot 1996. Dit kan van belang zijn voor je keuze en de hoogte van een eventuele bijverzekering.

Meer over:
ANW