Heeft de MARVER ingestemd met het vervallen van de ANW-compensatie?

Ja, ook de MARVER heeft na lang onderhandelen uiteindelijk ingestemd met de herziening van de pensioenregeling en daarmee ook met de afschaffing van de ANW-compensatie. Samen met de Marechausseevereniging en de Nederlandse Politiebond hebben wij wel de voorwaarde gesteld dat er een financieel vangnet zou komen voor de gedupeerden van het wegvallen van de ANW-compensatie. Binnen de Pensioenkamer is een ABP-coulanceregeling afgesproken. Voor (oud) defensiemedewerkers die niet onder die coulanceregeling vallen, zijn er in het overleg met de Minister afspraken gemaakt over een semi collectieve verzekering bij Loyalis.

Meer over:
ANW