Sven Schuitema Voorzitter

Werkdruk

Als we aan werkdruk denken, dan zien we vooral de druk die op de operatie staat. Collega’s die met te weinig mensen de politietaken van de Koninklijke Marechaussee moeten uitvoeren. Grote drukte op de luchthavens, rechercheurs die overuren draaien en te weinig mensen voor de taken langs de binnengrenzen zijn hier duidelijk zichtbare voorbeelden van. Maar er is ook werkdruk die minder zichtbaar is, maar vooral voelbaar.

De bezuinigingen op Defensie die ook de KMar vanaf 2009 hebben geraakt, hadden vooral invloed op de staven. Ondanks dat de KMar de stafcapaciteit al voor deze bezuinigen efficiënt en doelmatig had ingericht, ontkwam men niet aan een extra bezuinigingsslag. Een voorwaarde voor de mensen in de operatie is dat de ondersteuning goed op orde is. Zonder ondersteuning, geen operatie. Of het nu gaat om het kunnen verkrijgen van materieel en kleding, het aanspreekbaar zijn van een planner of je als medewerker kunnen laten ondersteunen door P&O, het heeft allemaal invloed op het goed uit kunnen voeren van de operatie. En juist hier knelt het. Er zijn simpelweg te weinig mensen die deze ondersteuning kunnen bieden. Ook op de staven ervaart men werkdruk. Deze werkdruk is minder zichtbaar, maar wel weer voelbaar. Voor de mensen die deze ondersteuning willen bieden en voor de mensen die de ondersteuning willen krijgen.

Het gevaar is dat collega’s elkaar ‘de tent uitvechten’. De operationele collega wacht bijvoorbeeld al tijden op antwoord van de planner of P&O en de planner of P&O’er heeft nog 100 andere collega’s die ook op antwoord wachten, terwijl het reguliere werk ook nog doorgaat. Een ongewenste situatie.

Het is dan ook zaak dat de stafcapaciteit weer in verhouding wordt gebracht tot de operationele capaciteit. En naast kwantiteit ook kwaliteit. Niet dat de mensen op de staven niet hun uiterste best doen om kwaliteit te leveren, maar veel kwaliteit is weggestroomd tijdens de bezuinigingen. Door capaciteitsgebrek is er ook niet altijd een mogelijkheid geweest voor extra verdieping in het vak. De Koninklijke Marechaussee is een organisatie van professionals. In de operatie en in de ondersteuning. In de operatie is de organisatie gegroeid. Het is nu tijd dat de ondersteuning gaat meegroeien.