22 oktober 2021

Schamel avw-bod Defensie na bijna een jaar onderhandelen

Na bijna een jaar van onderhandelingen moesten we in het Sectoroverleg Defensie (SOD) van 14 oktober jl. constateren dat we er niet in zijn geslaagd om met Defensie afspraken te maken over betere arbeidsvoorwaarden. Deze arbeidsvoorwaarden zouden recht moeten doen aan de bijzondere positie van militairen en andere defensiemedewerkers als cruciale beroepsgroep in onze samenleving. Defensie ontkent dat het voorliggende aanbod een eindbod is, maar dat is het naar onze overtuiging wel. Defensie biedt immers niet méér dan wat er nu ligt.

Defensie is niet naar het kabinet gestapt om meer geld te vragen voor jullie arbeidsvoorwaarden. Daarmee zet Defensie wederom niet het personeel op 1, maar het kabinet. Naar onze mening is dit onvoorstelbaar en bizar. De coronapandemie heeft ons juist geleerd hoe belangrijk mensen in cruciale beroepen voor ons land zijn. Kennelijk is het kortetermijngeheugen van Defensie als werkgever niet al te best en heeft zij geen actieve herinnering meer aan de grote waardering vanuit de samenleving voor jullie onmisbare werk. Helaas is dit illustratief voor de huidige bestuurscultuur.

Handreiking
Toch gaan we het bod dat er nu ligt aan jullie voorleggen. Wij hebben namelijk een handreiking gedaan aan Defensie. Als het gaat om de tegemoetkoming in de reiskosten heeft Defensie een probleem met de Belastingdienst. De huidige regeling voert Defensie fiscaal niet juist uit en daarover heeft de fiscus haar oordeel uitgesproken. Er ligt nu een regeling voor die Defensie fiscaal juist kan uitvoeren en waaraan financiële gevolgen zijn verbonden die gunstig uitpakken voor een groot aantal van jullie. Natuurlijk willen we jullie deze regeling niet onthouden. Deze leggen we daarom aan jullie voor. Helaas maakt dit wel deel uit van het gehele arbeidsvoorwaardenpakket, dus inclusief ‘de fooi die jullie werkgever loonontwikkeling noemt’. Als jullie toch akkoord gaan met de reiskosten, dan stemmen jullie ook in met de schamele loonsverhoging. Bekijk elders op onze website wat Defensie jullie wil bieden.

Open overleg
Het afgelopen jaar onderhandelden wij als bond voor jullie, maar dit duurde veel te lang. Tot het uiterste hebben wij ons ingespannen om creatief, open en in een reëel overleg met Defensie een acceptabel resultaat te realiseren. Dat is er wat ons betreft niet gekomen. Jullie verdienen meer dan dit bod. Jullie werkgever wil echter niet voor jullie opkomen bij het kabinet. Defensie vindt het klaarblijkelijk genoeg.

Jullie plicht
We roepen Defensie op om met een beter bod te komen dan wat er nu voorligt. Ons dringende advies is: ga naar het kabinet en kom voor je werknemers op! Laat zien dat jullie wél werk willen maken van een nieuwe bestuurscultuur. Een cultuur waarin menselijk wordt bestuurd, omdat het gaat om de mensen in dit land. Het gaat om mensen die met gevaar voor eigen leven onze vrijheid en welvaart beschermen. Deze mensen trotseren dit gevaar en beschermen de vrijheid en de grondrechten van burgers tot ver buiten onze landsgrenzen.
Zij kunnen niet terugvallen op een belangrijk grondrecht, namelijk het stakingsrecht. Zij zijn dan ook niet in staat om op deze manier voor zichzelf op te komen. Deze mensen verdienen jullie bescherming. Dit is jullie plicht, die jullie echter zijn vergeten. Kom nu eens écht op voor jullie werknemers. Stop eens met het communiceren van alternatieve ‘feiten’ voor de beeldvorming, omdat het de politiek beter uitkomt. Maak de gang naar het kabinet en strijd voor onze defensiemedewerkers, zoals zij strijden voor onze vrede en veiligheid.

Meer informatie vind je via onderstaande links:

Uitkomsten SOD 14-10-2021

Bijlage mobiliteit (tabellen)

Vragen & antwoorden
Lees via bovenstaande link diverse vragen en bijbehorende antwoorden rond de deelthema's  'Loonontwikkeling', 'Mobiliteit' en 'Pensioenakkoord'. Overige deelthema's die betrekking hebben op de cao 2021 worden later op deze pagina gepubliceerd.

Meer over:
AVW