Ton de Zeeuw Voorzitter MARVER

Niet naïef, wel kalm

De afgelopen periode zijn er door diverse actoren voorstellen gedaan om bevoegdheden en of bewapening van overheidsdiensten uit te breiden of op te schalen. Sommige voorstellen vind ik begrijpelijk, een enkele innovatief. Maar veel andere voorstellen komen mij vooral voor als oude reflexen of al langer bestaande wensen. Oude wensen maar nu verpakt als instrument van terreurbestrijding of beheersing van de migratiestroom, waardoor een ‘window of opportunity’ ontstaat.

Met peilingen in het achterhoofd pakken sommige politieke partijen deze voorstellen graag op. Zorgelijk omdat hiermee een situatie kan ontstaan waardoor het straatbeeld, de relatie tussen overheid en burgers, en daarmee onze samenleving een kant op ontwikkeld die mij niet aanspreekt.

Dit betekent niet dat ik pleit voor naïviteit en geen oog wil hebben voor de huidige ontwikkelingen en risico’s voor de werknemers van de verschillende overheidsdiensten. Maar zolang het huidige dreigingsniveau niet verandert en concrete informatie over een aanstaande aanslag ontbreekt, ben ik geen voorstander van opschalen en of uitbreiden van bevoegdheden of bewapening.

Veiligheid van onze leden is echter wel van groot belang. Tref hiervoor voorzieningen zodat eventuele noodzakelijke snelle opschaling van bewapening of persoonlijke veiligheid daadwerkelijk onder handbereik is.

Stop als afzonderlijke overheidsdiensten met de oude reflex om zelfstandige aanpassingen te doen. Zoek weer, en meer, naar de mogelijkheden van samenwerking tussen de verschillende diensten waarbij over en weer gebruik wordt gemaakt van elkaars expertise, bevoegdheden en kwaliteiten.

Met name onze beleidsmakers wens ik de nodige ratio en een zekere kalmte toe.

We zouden het betreuren als wij over enige tijd moeten vaststellen dat wij zelf de terroristen in hun opzet hebben doen laten slagen.