6 april 2018

MARVER ziet roep om verbeteringen terug in Defensienota

De Defensienota die minister Bijleveld op 26 maart presenteerde was korter dan eerdere nota’s en daardoor leesbaar en overzichtelijk, met enkele interessante onderwerpen. Het is goed om te zien dat de minister met haar nota enkele onderwerpen regelt of op de agenda zet waar de MARVER zich al langer voor inzet. We hebben hieronder een paar van deze onderwerpen uitgelicht.

Toelagesysteem verbeteren
De minister zegt in de nota toe om het huidige toelagesysteem te verbeteren en te vereenvoudigen. Er zal gekeken worden naar ‘een goede balans tussen werk en privé, in het bijzonder voor de Koninklijke Marechaussee’. Dit is al langer een speerpunt van de MARVER. We zijn dan ook blij dat de minister onze signalen heeft opgepikt en hiermee de deur open zet om toe te werken naar een eerlijke en marktconforme TOD.

Bevestiging van herzien FPS
De minister lijkt ook meer gebruik te willen gaan maken van mogelijkheden om de functieduur van 3 jaar te verlengen. Uit een enquête die de MARVER in 2013 hield, bleek dat dit een grote wens was van onze leden. De brief die de MARVER hierover in december 2013 stuurde riep de minister al op om hier iets mee te doen. In deze brief kwamen overigens meer verbeteringen aan bod voor het FPS. De aanleiding voor deze brief was de Pilot Loonbaanbeleid KMar in 2010 waar het FPS tegen het licht werd gehouden in relatie tot het loopbaanbeleid bij de KMar. De maatregelen die in de Defensienota worden genoemd zijn een begin, maar uiteindelijk moet binnen drie jaar het hele FPS-systeem worden vervangen. Dit is ook afgesproken in het AVW-akkoord 2017.

Investeringen
Als je iets dieper de nota inkijkt dan alleen de hoofdlijnen worden er ook enkele investeringen genoemd die van belang zijn voor de KMar. Zo zullen alle handvuurwapens stapsgewijs worden vernieuwd. Aangezien wij van veel leden horen dat deze écht aan vernieuwing toe zijn is dit een goed bericht. Ook wil de minister structureel gaan investeren in ICT-systemen. Iets waar de KMar ook veel baat bij zal hebben.

In de nota is ook te lezen dat de capaciteit van de KMar “op basis van eerdere besluiten” zal worden uitgebreid. Dit is helaas een bevestiging van een eerder toegezegde uitbreiding. De MARVER was ook toen al van mening dat de uitbreiding nog niet toereikend was.

Passende inzet
De MARVER is al enkele jaren van mening dat zowel de politiek als de defensietop meer ambities heeft dan realistisch is, gezien de staat van Defensie. Daarom zijn wij blij dat de politiek, ondanks het extra geld voor defensie, kiest voortaan niet meer te praten over een ambitieniveau maar uit wil gaan voeren wat past bij de huidige defensieorganisatie en het huidige budget. De slagkracht zal beperkt blijven tot twee middelgrote stabilisatie- of trainingsmissies in het buitenland. Voor de KMar betekent dit dat een langdurige civiele politiemissie tot de mogelijkheden behoort. Dit is een realistische doelstelling waar met de basisgereedheid naar toe gewerkt kan worden. Toch is het zeer de vraag of dit haalbaar is zonder de capaciteit van de KMar te vergroten.

Meer over:
C&R