7 juni 2018

MARVER bezoekt brigade Zuid-Holland

Op een zonovergoten woensdag bezochten voorzitter Sven Schuitema en vicevoorzitter René Schilperoort namens de MARVER de Koninklijke Marechaussee brigade Zuid-Holland. Dit op uitnodiging van MARVER-contactpersoon Justin. Van vliegveld Rotterdam tot de grenscontrole in Hoek van Holland, overal spraken ze enthousiaste collega’s over hun werk en de uitdagingen die het met zich meebrengt. Net als de zaken waar ze tegenaan lopen.

Zo gingen ze langs bij Post Hoek van Holland om collega’s te spreken die vrachtwagens controleren. Op een overdekte doorgang staan zij dag in dag uit om chauffeurs te controleren op geldige reisdocumenten en of er zich verstekelingen bevinden in het laadruim. Nadat Sven en René hartelijk ontvangen werden, kwamen al gauw de pijnpunten van het werk naar boven. Collega’s vertelden over lichamelijke klachten die zij krijgen van het werk: de vrachtwagens komen in rijen binnen, staan stil en starten hun motoren weer. De uitlaatgassen blijven ondanks de wind hangen. Eén van de medewerkers vertelde over prikkende ogen en zwart snot van de roet. Ook het geluid van de vrachtwagenmotoren maakt het werk lastiger. Wanneer er één of twee vrachtwagens staan te draaien, kan men elkaar nauwelijks verstaan. Gelukkig wordt dit opgepakt door de brigadecommandant en wordt er door de collega’s van ARBO een Risico Inventarisatie en Evaluatie opgemaakt om deze risico’s te lijf te gaan. De MARVER houdt hier vinger aan de pols.

Ook op andere locaties komen verschillende zaken naar voren, maar overal komt één onderwerp terug. De TOD, of Toeslag Onregelmatige Dienst is in vergelijking met andere diensten, zoals de politie en douane veel lager. Marechaussees willen nu eindelijk eens eerlijk beloond worden voor hun werk op de meest onmogelijke tijdstippen. Ook hier zijn de gezondheidsrisico’s die continudiensten met zich mee brengen niet onbelangrijk. De MARVER zet zich in voor een verhoging van de TOD op korte termijn en op langere termijn een eerlijkere en duurzamer systeem van dit soort vergoedingen.

We willen de brigade bedanken voor de hartelijke ontvangst en de rondleiding langs de diverse werklocaties. De brigade is een mooie diverse werkplek met betrokken collega’s. We danken deze collega’s en de brigadeleiding voor hun openheid. Alleen met zo’n openheid kunnen we ons hard maken voor goede werkomstandigheden en een eerlijke vergoeding.