20 februari 2014

Kleding voor verwijderingen niet meer geheel voor eigen rekening

De burgerkleding die men bij verwijdering van vreemdelingen uit Nederland moet dragen hoeft niet meer geheel uit eigen zak betaald te worden. De Minister van Defensie heeft de Regeling Uitrusting Defensie (RUD) op verzoek van de Marechausseevereniging aangepast.

Reden daarvoor is dat personeel dat belast wordt met de verwijdering van vreemdelingen uit Nederland, door de commandant verplicht wordt deze werkzaamheden in representatieve burgerkleding uit te voeren. De werkgever was gevoelig voor het argument van de MARVER dat werknemers niet verplicht kunnen worden tot aanschaf van burgerkleding voor de uitvoering van functionele werkzaamheden, zonder dat daar in tegemoet wordt gekomen door de werkgever. En dat kan helemaal niet als het ook nog eens om kleding gaat die, door een groot deel van het personeel dat belast wordt met deze werkzaamheden, niet snel privé gekocht en gedragen zal worden.

Het overleg over de aanpassing van deze regeling heeft enige tijd in beslag genomen. In eerste instantie had de Minister alleen het personeel in de regeling opgenomen dat vast geplaatst is bij de brigade vreemdelingenzaken Schiphol en in het bezit is van het certificaat cursus escort begeleiding (CEB) en/of de leergang escortecommandanten begeleiding (LECB). Uiteindelijk zijn daar op verzoek van de Marechausseevereniging de werknemers van de overige brigades die deelnemen aan de verwijderingspool bij opgenomen.

Meer over:
C&R
WGAFR