13 november 2023

Infobijeenkomsten over avw-resultaat 2024

Defensie en de vakbonden bereikten op 3 november een onderhandelaarsresultaat over de arbeidsvoorwaarden voor defensiepersoneel in 2024. Zij werden het eens over een looptijd van 1 januari t/m 31 december 2024, een loonsverhoging van 7% en een eenmalige pensioengevende uitkering van 1500 euro bruto voor defensiepersoneel dat op 1 januari a.s. in dienst is. Om jullie nader over dit resultaat te informeren en jullie de kans te bieden om hierover vragen te stellen, verzorgen de bonden samen met Defensie de komende weken verschillende informatiebijeenkomsten.

Jullie worden van harte uitgenodigd om bij één van de onderstaande bijeenkomsten aanwezig te zijn. Na afloop van deze bijeenkomsten vindt ook nog een achterbanraadpleging over het arbeidsvoorwaardenresultaat 2024 plaats onder de leden van de MARVER. Zodra deze van start gaat, zullen wij jou hierover informeren. De tot nog toe definitief vastgestelde data, locaties en tijden hebben wij voor jou een rij gezet. Dit overzicht zal regelmatig worden aangevuld en geactualiseerd.

Datum: 30 november
Locatie: CNA, Soesterberg
Tijden: 10.00 tot 12.00 uur

Online informatiebijeenkomst
Tijden: 14.00 tot 16.00 uur
Opnamelocatie: PKC, D2.18
Te volgen via: 
Teams-link
Link intranet Defensie

Meer over:
AVW