Sven Schuitema Voorzitter

Effect

Bij de KMar kennen we effectsturing. Inzet en capaciteit worden bepaald op basis van het te behalen effect. We kennen dus niet meer de vanzelfsprekendheid van bijvoorbeeld twaalf verkeerscontroles per jaar, maar er wordt gekeken naar wat voor en hoeveel controles er nodig zijn om het aantal ongevallen te verminderen.

Het principe van de effectsturing wordt gehanteerd voor vrijwel alle taken van de KMar. Het is echter aan het gezag om te bepalen wat acceptabel is en dus welke capaciteit er voor de KMar beschikbaar is om het beoogde effect te bereiken. Op zich een logisch geheel, maar het probleem is dat voor een aantal taken de negatieve uitwerking van te weinig capaciteit pas bemerkt wordt als het kwaad al is geschied. Niet alles is direct meetbaar.

Zeer gestaag vindt de capaciteit van de KMar weer een weg naar boven. Wel 'lekt' er nog steeds veel capaciteit weg doordat mensen hun loopbaan liever buiten de KMar voortzetten. De beschikbaarheid van inzetbare mensen blijft dan ook zorgelijk, maar dat is niet altijd direct zichtbaar.

Paspoortcontrole
In contacten met journalisten wordt mij altijd gevraagd hoe het zit met de rijen voor de paspoortcontrole op Schiphol. Of we de komende zomer ook problemen verwachten. Logisch, want een gebrek aan capaciteit is daar direct en duidelijk zichtbaar. Het gevaar is echter dat we onze ogen sluiten voor de minder zichtbare effecten.

Politietaak kazernes
Waren bijvoorbeeld de schandalen op de kazerne in Schaarsbergen te voorkomen geweest als de Koninklijke Marechaussee in het kader van de militaire politietaak meer aanwezig had kunnen zijn op die kazerne en de oefenterreinen? De collega’s die eigenlijk die militaire politietaak hadden moeten uitvoeren waren bezig met het wegwerken van rijen op Schiphol en niet aanspreekbaar voor de militairen. Heeft het gezag het risico op misstanden en strafbare feiten geaccepteerd als het effect van een andere inzet van de KMar?

MTV-werkzaamheden
Welke effecten maken we in ons land zichtbaar en onzichtbaar mee doordat collega’s in District Noordoost minder toekomen aan MTV-werkzaamheden (Mobiel Toezicht Veiligheid) door inzet op Schiphol? Wat zijn de effecten dat de collega’s aan die binnengrens minder tijd kunnen besteden aan mensensmokkel en mensenhandel?

Breder perspectief
Het wordt tijd dat de capaciteit van de KMar vanuit een breder perspectief wordt bekeken dan voornamelijk de direct zichtbare effecten op Schiphol, andere luchthavens en het bewaken en beveiligen van objecten in de Randstad. Ik durf te stellen dat het land en de Krijgsmacht minder veilig zijn doordat er te veel focus is op de taken met de meest zichtbare effecten. Hierdoor ontstaan slachtoffers en dat zou het gezag niet moeten willen!