9 november 2023

De deadline voor uitruil van jouw vakbondscontributie nadert!

Dankzij het Cafetariamodel van Defensie heb je de kans om je vakbondscontributie met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 uit te ruilen tegen jouw brutosalaris. De afspraken hierover zijn vastgelegd in het avw-akkoord 2021-2023. De deadline voor het indienen van de aanvraag voor deze uitruil via DIDO Selfservice is 30 november a.s. Ga hiermee daarom snel aan de slag als je dit nog niet hebt gedaan! Komt jouw aanvraag te laat binnen? Dan vis je helaas definitief achter het net.

Wil je weten wat de voorwaarden zijn voor de uitruil van jouw vakbondscontributie en hoe je dit moet aanpakken? Ga dan naar de intranetpagina Cafetariamodel Defensie 2023. We willen je ervoor waarschuwen dat de uitruil financiële voordelen oplevert, maar ook een keerzijde kan hebben. Door deze uitruil verandert namelijk jouw inkomen voor het vaststellen van sociale zekerheidsuitkeringen, zoals de WIA of de WW. Als je in het jaar na de uitruil werkloos of zo ernstig ziek wordt dat je voor een WIA-uitkering in aanmerking komt, dan kan de uitruil tot een iets lagere uitkering leiden. Twijfel je wat je moet doen? Vraag ons dan om advies via dit e-mailadres.     

Met ontslag

Het Cafetariamodel van Defensie biedt niet alleen de mogelijkheid om jouw vakbondscontributie uit te ruilen, maar geeft ook uitruilopties als je met ontslag gaat. In dit laatste geval moet 
je jouw aanvraag voor deze uitruil twee maanden van tevoren – als je op de eerste dag van een maand met ontslag gaat – of één maand van tevoren – als je op een andere dag van een maand met ontslag gaat – indienen.

Uitruilopties
Naast de uitruil van jouw vakbondscontributie heb je dit jaar uitruilopties voor de aanvullende kilometervergoeding en voor een fiets en/of computer/tablet. Wat de fiets of computer betreft kan dit maximaal één keer per 5 kalenderjaren tot een maximum bedrag van 1500 euro. De eerdere termijn van drie kalenderjaren tot een maximum van 750 euro van een eerdere uitruil moet dan wel zijn verstreken. Hoe dit precies werkt, kun je vinden op de intranetpagina Cafetariamodel Defensie 2023.
De uitruil van de aanvullende kilometervergoeding is, in tegenstelling tot vorig jaar, grotendeels geautomatiseerd. Je hoeft daardoor vaak niet eens zelf meer een aparte aanvraag hiervoor in te dienen. Wel moet er een goedgekeurde aanvraag voor een tegemoetkoming in de kosten voor het woon-werkverkeer, over de uitruilperiode, geregistreerd staan in Selfservice. Exacte informatie hierover, ook voor reisafstanden onder de 11 kilometer, staat op de intranetpagina Uitruil aanvullende kilometervergoeding.

Gelijktijdige aanvraag
De uitruil van de vakbondscontributie, de aanvullende kilometervergoeding en de fiets en/of computer mag je tegelijkertijd aanvragen. Voor al deze opties geldt wel dat de aanvraag vóór 1 december 2023 moet zijn geregistreerd in Selfservice. In de maand waarin je uitruilt, wordt jouw salaris, vakantie-uitkering of eindejaarsuitkering met het uit te ruilen bedrag verlaagd. Hierdoor betaal je minder belasting. Wees je er wel van bewust dat meer uitruilen dus een toenemend negatief effect kan hebben op jouw (eventuele) sociale zekerheidsuitkering.

Reservisten
Let op! Ben je reservist? Dan kun je geen beroep doen op de cafetariaregeling. Sinds eind vorig jaar voert de MARVER een gerechtelijke procedure over de uitruil van vakbondscontributie voor reservisten. Wil jij als reservist in aanmerking komen voor de fiscale uitruil? Geef dit dan binnen twee weken aan ons door via ib@marver.nl. Net als vorig jaar kunnen wij het verzoek dan bij de werkgever neerleggen.

Meer over:
AVW