11 april 2019

119e ALGEMENE VERGADERING

Het hoofdbestuur van de Marechausseevereniging brengt ter algemene kennis van de leden dat op woensdag 12 juni 2019, aanvang 14.00 uur, de 119e Algemene Vergadering (AV) wordt gehouden in de Henri Polakzaal op de 7e verdieping in het FNV Centraal Vakbondshuis, Hertogswetering 159, 3543 AS Utrecht. De inloop is vanaf 13.00 uur.

In deze AV worden de leden vertegenwoordigd op de wijze als omschreven in artikel 13, lid 3, in relatie tot artikel 20, lid 1 van de statuten van de vereniging. Alleen afgevaardigden hebben stemrecht. Leden kunnen zich aanmelden als afgevaardigde voor deze AV bij de secretaris van de fractie waartoe zij behoren.

De AV is alleen toegankelijk voor leden van de Marechausseevereniging. Bezoekende leden – niet zijnde afgevaardigden – zijn van harte welkom. Zij dienen zich schriftelijk aan te melden per e-mail: lblancydavidson@fnvveiligheid.nl. De kosten voor de reis van de bezoekende leden komen niet voor rekening van de vereniging. Bij de rondvraag heeft ieder lid van de vereniging – met in achtneming van het reglement van orde – het recht het woord te voeren.

De vergaderstukken zijn vanaf 16 mei 2019 beschikbaar voor de fracties en kunnen vanaf deze datum door de overige leden worden opgevraagd bij het secretariaat van de vereniging.

Voorstellen voor de agenda van deze Algemene Vergadering dienen voor 1 mei 2019 te worden ingediend bij het hoofdbestuur.

Vragen met betrekking tot ‘het beleid hoofdbestuur’ dienen – bij voorkeur – ook voor die datum schriftelijk te worden gesteld aan het hoofdbestuur om zo een zorgvuldige beantwoording mogelijk te maken.

De AV en aansluitende aperitief en diner voor alle deelnemers, zal naar verwachting uiterlijk om 19.00 uur worden afgesloten.