10 december 2019

WERKGROEP REO

Vandaag komt de werkgroep REO bijeen. De MARVER voert voortdurend overleg met Defensie over reorganisaties. In de werkgroep Reorganisaties (REO) worden de personeelsaspecten van alle reorganisatieplannen gecheckt en waar nodig bijgeschaafd.