1 oktober 2019

WERKGROEP REO

Vandaag komt de werkgroep Reorgsanisaties (REO) bijeen. De MARVER voert voortdurend overleg met Defensie over reorganisaties. In de werkgroep REO worden de personeelsaspecten van alle reorganisatieplannen gecheckt en waar nodig bijgeschaafd