17 december 2019

WERKGROEP AP

Vandaag komt de werkgroep AP bijeen. In deze werkgroep overlegt de MARVER met de werkgever over het Algemeen Personeelsbeleid. Hierbij kun je denken aan allerlei personeelszaken van aanstelling tot diensteinde, opleidingen en bevorderingen, maar ook aan arbodossiers zoals Chroom-6 of Tinnitus. Niet alleen de rechtspositie van militairen en burgermedewerkers krijgt aandacht, maar ook die van bijvoorbeeld reservisten en veteranen.