24 september 2019

WERKGROEP AP

Vandaag komt de werkgroep AP bijeen. In deze werkgroep overlegt de MARVER met de werkgever over het Algemeen Personeelsbeleid. Hierbij kun je denken aan allerlei personeelszaken van aanstelling tot diensteinde, opleidingen en bevorderingen, maar ook aan arbodossiers zoals Chroom-6 of Tinnitus. Daarbij gaat het niet alleen over de rechtspositie van militairen en burgermedewerkers, maar ook over die van bijvoorbeeld reservisten en veteranen.