6 maart 2018

Werkgroep AFR

Vandaag komt de werkgroep AFR bijeen. In de werkgroep Algemene en Financiële Rechtstoestand (AFR) komen allerlei rechten en plichten tussen Defensie en haar medewerkers aan bod. Hieronder vallen allerlei financiële zaken zoals vergoedingen, toeslagen en premies. Maar ook algemene en praktische zaken zoals huisvesting, voeding, verlofdagen, kleding & uitrusting en werk- en rusttijden kunnen hier worden besproken.