12 februari 2019

Vergadering werkgroep AFR

Vandaag komt de werkgroep Algemene en Financiële Rechtstoestand (AFR) bijeen. Daarin komen allerlei rechten en plichten tussen Defensie en haar medewerkers aan bod. Hieronder vallen allerlei financiële zaken zoals vergoedingen, toeslagen en premies. Maar ook algemene en praktische zaken zoals huisvesting, voeding, verlofdagen, kleding en uitrusting en werk- en rusttijden kunnen hier worden besproken.