23 januari 2019

Vergadering Kaderberaad Post Actieven

Vandaag komt het kaderberaad bijeen van de sector Post Actieven. In het kaderberaad zitten kaderleden van de Marechausseevereniging. Met hen worden de ontwikkelingen binnen Post Actieven besproken. Met hun input informeren en adviseren zij de vereniging.