29 november 2023

Pensioenvoorlichting-webinar, 10.00 uur

Op deze dag wordt de online pensioenvoorlichting in de vorm van een webinar gegeven. Iedereen die behoort tot de doelgroep (leden circa 8 maanden voor hun pensionering) ontvangt een uitnodiging via e-mail of per post. In de uitnodiging wordt uitgelegd hoe je je moet aanmelden. De bijeenkomst duurt ongeveer 2 uur. De onderwerpen die worden behandeld zijn: Pensioen, AOW-hiaat, AOW, Zorg en Belastingen Vooraf opgave is verplicht.