4 oktober 2018

Kaderberaad MarVer

Vandaag komt het kaderberaad bijeen van de sector Marechaussee.In het kaderberaad zitten kaderleden van de MarVer. Met hen worden de ontwikkelingen binnen de Marechaussee besproken. Met hun input informeren en adviseren zij de vereniging.