20 juni 2018

Algemene Vergadering (AV)

Eens per jaar komt de Algemene Vergadering (AV) bijeen, het hoogste orgaan van de vereniging. De AV wordt samengesteld uit de leden van de fracties van de MARVER. Zij stellen het beleid vast en kiezen het Hoofdbestuur en het Dagelijks Bestuur.